PAB 6 Nederlandse vertaling: verschil tussen versies

Uit Nederlands Vrije Scientologen
Ga naar: navigatie, zoeken
(Nieuwe pagina: P.A.B. No. 6 PROFESSIONAL AUDITOR’S BULLETIN De enige onpartijdige en accurate professionele publicatie in Dianetics en Scientologie Van L. RON HUBBARD Via Hubbard Communications Of...)
 
 
Regel 1: Regel 1:
 
P.A.B. No. 6
 
P.A.B. No. 6
 +
 
PROFESSIONAL AUDITOR’S BULLETIN
 
PROFESSIONAL AUDITOR’S BULLETIN
 +
 
De enige onpartijdige en accurate professionele
 
De enige onpartijdige en accurate professionele
 +
 
publicatie in Dianetics en Scientologie
 
publicatie in Dianetics en Scientologie
 +
 
Van L. RON HUBBARD
 
Van L. RON HUBBARD
 +
 
Via Hubbard Communications Office
 
Via Hubbard Communications Office
 +
 
4 Marylebone High Street, Londen W.1
 
4 Marylebone High Street, Londen W.1
___________________________________________________________
+
 
 +
---------------
 
[1953, ca. eind Juli]
 
[1953, ca. eind Juli]
CASE OPENING
 
  
Hier begint de eerste van de serie Professional Auditor’s Bulletins welke de auditor’s eigen case behandelen en welke “zelf-geauditeerd” kunnen worden. Later kan de auditor overwegen om de stappen van deze serie te gebruiken op moeilijke preclears. Ik neem gedurende deze serie aan dat de auditor een moeilijk geval is maar om aan de top te komen en aan de top te blijven zou de auditor, wat hij ook van zijn case vind, deze stappen op moeten volgen. We gaan de volgende koers hier volgen: het lichaam, het analytische verstand, het reactieve verstand, de rehabilitatie van kracht en waarneming. We gaan hier, met een sessie per twee weken, aardig wat tijd voor nemen. Je hebt jezelf al enige tientallen jaren de vernieling in geholpen dus je mag enige tientallen weken verwachten om jezelf uit de vernieling te helpen. Welnu, om te beginnen, ik heb je vaak op een punt gewezen wat bijna altijd wordt gemist—het verstand en het lichaam zijn delen van een geleidelijke schaal van creatie. Het verstand zit aan de bovenkant van deze schaal, het lichaam aan de onderkant. Het verstand heeft al de bekwaamheden van het lichaam, maar het lichaam heeft veel van de bekwaamheden van het verstand verloren. Zodoende kan het verstand onafhankelijk van het lichaam functioneren zo lang het niet continue haar aandacht heeft op het lichaam.
 
Wanneer het verstand zich geheel fixeert op het lichaam hebben we die extreme mate van
 
introversie zichtbaar in psychotici of neurotici. Er is geen buitenwereld meer—er is alleen het lichaam. De neerwaartse spiraal richting vergetelheid is deze weg van grotere en grotere fixatie op het lichaam.
 
Je kunt waarnemen dat het kind zeer geexteriorizeerd is in interesse, sympathie, projecten en je kan de curve nagaan van zijn groeiende misère gedurende een leven waarin hij op het laatst het meest geïnteresseerd is in eten of het onvermogen om te eten. De neerwaartse spiraal van elke case zit in deze curve. Hoe raakt het verstand gefixeerd op het lichaam? Als je bekend bent met engrammen kun je de plotselinge introversie zien die wordt veroorzaakt door een klap. Schop iemand en observeer hoe zijn aandacht zich richt op de plek van contact om zich dan pas weer naar buiten te richten en zijn misnoegen over die trap te laten blijken. Als je hem blijft trappen en hij niet de beweging kan maken om jou te schoppen zal hij helemaal naar binnen keren wat betreft schoppen en hij zal in apathie zijn. Hij is nu een lichaam bereid om de uitwendige instructies van jouw verstand te accepteren.
 
De optelsom van het voortdurend inbeuken van het leven kan, tijdens een natuurlijke gang van zaken, deze fixatie op het lichaam veroorzaken. Om beter te worden, moet je deze gang van zaken omkeren, niet door je in het verleden te begeven waar er geen trappen waren (het streven van de neuroticus)
 
  
 +
== CASE OPENING ==
  
  
Copyright (©)1953 by L. Ron Hubbard. All Rights Reserved.
+
Hier begint de eerste van de serie Professional Auditor’s Bulletins welke de auditor’s eigen case behandelen en welke “zelf-geauditeerd” kunnen worden. Later kan de auditor overwegen om de stappen van deze serie te gebruiken op moeilijke preclears. Ik neem gedurende deze serie aan dat de auditor een moeilijk geval is maar om aan de top te komen en aan de top te blijven zou de auditor, wat hij ook van zijn case vind, deze stappen op moeten volgen. We gaan de volgende koers hier volgen: het lichaam, het analytische verstand, het reactieve verstand, de rehabilitatie van kracht en waarneming. We gaan hier, met een sessie per twee weken, aardig wat tijd voor nemen. Je hebt jezelf al enige tientallen jaren de vernieling in geholpen dus je mag enige tientallen weken verwachten om jezelf uit de vernieling te helpen. Welnu, om te beginnen, ik heb je vaak op een punt gewezen wat bijna altijd wordt gemist—het verstand en het lichaam zijn delen van een geleidelijke schaal van creatie. Het verstand zit aan de bovenkant van deze schaal, het lichaam aan de onderkant. Het verstand heeft al de bekwaamheden van het lichaam, maar het lichaam heeft veel van de bekwaamheden van het verstand verloren. Zodoende kan het verstand onafhankelijk van het lichaam functioneren zo lang het niet continue haar aandacht heeft op het lichaam.
419
+
  
 +
Wanneer het verstand zich geheel fixeert op het lichaam hebben we die extreme mate van
 +
introversie zichtbaar in psychotici of neurotici. Er is geen buitenwereld meer—er is alleen het lichaam. De neerwaartse spiraal richting vergetelheid is deze weg van grotere en grotere fixatie op het lichaam.
  
maar door het reduceren of uitwissen van deze inwerkingen (met Dianetics) of door het naar buiten richten van de aandacht (zoals in Scientology). Deze twee methodes zijn door mijzelf ontwikkeld om mensen beter te maken. Er zijn vele manieren in Dianetics en Scientology om dit te bereiken. Geen van deze manieren omvatten shocks en inwerkingen op het lichaam, daar deze, dat spreekt voor zich, het proces omdraaien en parallel lopen aan de neerwaartse spiraal van het MERT Universum. (vert.: Materie, Energie, Ruimte, Tijd) Als je uitgave 1 6-G van het Journaal van Scientology, bestudeerd hebt zul je de eenvoud begrijpen van datgene waar we mee te maken hebben. Hoewel Scientology meer behelst dan men in 1 6-G kan vinden, overtreft niets deze basis principes. Sommige mensen zijn zo extreem stom of zo in de war dat een dergelijke eenvoud van achtergrond blootstaat aan ernstige verdenking en sommigen zijn zo ver heen in voodoo dat deze scheiding van hoog niveau mentaal bewustzijn (het analytische verstand) en laag niveau bewustzijn (het reactief verstand), natuurlijk, hekserij of kwakzalverij moet zijn. Wanneer we het analytische verstand scheiden van het lichaam ontdekken we heel vaak dat het dit universum zeer onduidelijk waarneemt. Het weet dat het niet in het lichaam is maar het kan geen muren zien. Het kan zelfs geen bergen verzetten. Het lichaam is overtuigd van muren; het analytische verstand, meer hoog bewust, is niet overtuigd van muren want het is niet met erg veel muren in aanraking geweest. Veel meer bewust van de waarheid, ziet het analytische verstand, wonderbaarlijk sereen, wel of niet, naar keuze, muren. Het punt is, de overtuiging van het bestaan van een universum berust op de chronische restimulatie van inwerkingen. Een enorm interessante, volslagen ongelooflijk communicatie systeem, compleet met zijn eigen tijd, komt tot stand door deze inwerkingen. Het reactieve verstand (het lichaam) gelooft het volkomen. Het is niet gezond om MERT te zijn of om een lichaam ze zijn. Kijk naar de afglijdende psychoticus en observeer zijn grotere en grotere overtuiging dat denken MERT is, dat woorden objecten zijn, zie eerst zijn groeiende ongerustheid over het lichaam en dan zijn uitzinnige inspanningen om gewaarwording te behouden en dan zijn verlies van alles. Deze geneeswijze is het bestuderen waard, omdat het de geneeswijze is van ziekte, aberratie en moeilijkheden op iedere dynamiek. Het voornaamste verschil tussen het analytische verstand en het lichaam is het vermogen van het analytische verstand om niets te hebben en het onvermogen van het reactieve verstand, het lichaam, om niets te hebben. Het lichaam weet dat dingen bestaan en weet dat er dingen zijn die het moet hebben en dingen die het niet moet hebben. Met dingen bedoelen we dingen met  moleculen erin. Dus in deze eerste sessie, gaan we de preclear, namelijk jij, vragen om wat aandacht op je lichaam te richten — zowel medisch als qua dieet. Je zult nergens in mijn voordrachten of geschriften enige afbreuk vinden van de fysieke ziekten van het lichaam. Zij vormen 30% van de 100% van de ziektes van de mensheid. In tegendeel, je zult me keer op keer zien vragen om bewust te zijn van, te observeren, dat je preclear fysiek ziek zou kunnen zijn. Fysieke ziektes worden voorbereid, bespoedigd en in stand gehouden door mentale aspecten en moeilijkheden. Maar je doorloopt geen engrammen bij een preclear met een geneesbare fysieke kwaal. Genees de kwaal of verlicht het en doorloop dan engrammen. Okay. Observeer nu de mentale curve van een fysiek zieke persoon. Het benadert, in de diverse fases van de zieke, de diverse niveaus van de toon schaal. Een fysiek ziek persoon is een mentaal ziek persoon. In de sanatoria als ze daar iemand zouden hebben om het te observeren, is een percentage van hun “krankzinnigen” alleen fysiek ziek, maar deze chronische fysieke ziekte is erg genoeg om hen zich krankzinnig te laten gedragen. Een opvallend geval schiet me te binnen van een psychiater bezig met het veelvuldig toedienen van elektrische schokken aan een gevangene om uiteindelijk te ontdekken (zonder enige gene, schaamteloos professioneel) dat de patiënt in een continue doodsangst was door kanker. Een operatie stopte de kanker. De elektrische schokken konden niet zo makkelijk worden gerepareerd. Maar goed, om niet te concluderen dat iedereen gek is, wees ervan bewust dat een chronisch lage toon, angst en onzekerheid veroorzaakt kunnen worden door een voortdurende maar niet  
+
Je kunt waarnemen dat het kind zeer geexteriorizeerd is in interesse, sympathie, projecten en je kan de curve nagaan van zijn groeiende misère gedurende een leven waarin hij op het laatst het meest geïnteresseerd is in eten of het onvermogen om te eten. De neerwaartse spiraal van elke case zit in deze curve. Hoe raakt het verstand gefixeerd op het lichaam? Als je bekend bent met engrammen kun je de plotselinge introversie zien die wordt veroorzaakt door een klap. Schop iemand en observeer hoe zijn aandacht zich richt op de plek van contact om zich dan pas weer naar buiten te richten en zijn misnoegen over die trap te laten blijken. Als je hem blijft trappen en hij niet de beweging kan maken om jou te schoppen zal hij helemaal naar binnen keren wat betreft schoppen en hij zal in apathie zijn. Hij is nu een lichaam bereid om de uitwendige instructies van jouw verstand te accepteren.
 +
 
 +
De optelsom van het voortdurend inbeuken van het leven kan, tijdens een natuurlijke gang van zaken, deze fixatie op het lichaam veroorzaken. Om beter te worden, moet je deze gang van zaken omkeren, niet door je in het verleden te begeven waar er geen trappen waren (het streven van de neuroticus)
 +
maar door het reduceren of uitwissen van deze inwerkingen (met Dianetics) of door het naar buiten richten van de aandacht (zoals in Scientology). Deze twee methodes zijn door mijzelf ontwikkeld om mensen beter te maken. Er zijn vele manieren in Dianetics en Scientology om dit te bereiken. Geen van deze manieren omvatten shocks en inwerkingen op het lichaam, daar deze, dat spreekt voor zich, het proces omdraaien en parallel lopen aan de neerwaartse spiraal van het MERT Universum. (vert.: Materie, Energie, Ruimte, Tijd) Als je uitgave 1 6-G van het Journaal van Scientology, bestudeerd hebt zul je de eenvoud begrijpen van datgene waar we mee te maken hebben. Hoewel Scientology meer behelst dan men in 1 6-G kan vinden, overtreft niets deze basis principes. Sommige mensen zijn zo extreem stom of zo in de war dat een dergelijke eenvoud van achtergrond blootstaat aan ernstige verdenking en sommigen zijn zo ver heen in voodoo dat deze scheiding van hoog niveau mentaal bewustzijn (het analytische verstand) en laag niveau bewustzijn (het reactief verstand), natuurlijk, hekserij of kwakzalverij moet zijn. Wanneer we het analytische verstand scheiden van het lichaam ontdekken we heel vaak dat het dit universum zeer onduidelijk waarneemt. Het weet dat het niet in het lichaam is maar het kan geen muren zien. Het kan zelfs geen bergen verzetten. Het lichaam is overtuigd van muren; het analytische verstand, meer hoog bewust, is niet overtuigd van muren want het is niet met erg veel muren in aanraking geweest. Veel meer bewust van de waarheid, ziet het analytische verstand, wonderbaarlijk sereen, wel of niet, naar keuze, muren. Het punt is, de overtuiging van het bestaan van een universum berust op de chronische restimulatie van inwerkingen. Een enorm interessante, volslagen ongelooflijk communicatie systeem, compleet met zijn eigen tijd, komt tot stand door deze inwerkingen. Het reactieve verstand (het lichaam) gelooft het volkomen. Het is niet gezond om MERT te zijn of om een lichaam ze zijn. Kijk naar de afglijdende psychoticus en observeer zijn grotere en grotere overtuiging dat denken MERT is, dat woorden objecten zijn, zie eerst zijn groeiende ongerustheid over het lichaam en dan zijn uitzinnige inspanningen om gewaarwording te behouden en dan zijn verlies van alles. Deze geneeswijze is het bestuderen waard, omdat het de geneeswijze is van ziekte, aberratie en moeilijkheden op iedere dynamiek. Het voornaamste verschil tussen het analytische verstand en het lichaam is het vermogen van het analytische verstand om niets te hebben en het onvermogen van het reactieve verstand, het lichaam, om niets te hebben. Het lichaam weet dat dingen bestaan en weet dat er dingen zijn die het moet hebben en dingen die het niet moet hebben. Met dingen bedoelen we dingen met  moleculen erin. Dus in deze eerste sessie, gaan we de preclear, namelijk jij, vragen om wat aandacht op je lichaam te richten — zowel medisch als qua dieet. Je zult nergens in mijn voordrachten of geschriften enige afbreuk vinden van de fysieke ziekten van het lichaam. Zij vormen 30% van de 100% van de ziektes van de mensheid. In tegendeel, je zult me keer op keer zien vragen om bewust te zijn van, te observeren, dat je preclear fysiek ziek zou kunnen zijn. Fysieke ziektes worden voorbereid, bespoedigd en in stand gehouden door mentale aspecten en moeilijkheden. Maar je doorloopt geen engrammen bij een preclear met een geneesbare fysieke kwaal. Genees de kwaal of verlicht het en doorloop dan engrammen. Okay. Observeer nu de mentale curve van een fysiek zieke persoon. Het benadert, in de diverse fases van de zieke, de diverse niveaus van de toon schaal. Een fysiek ziek persoon is een mentaal ziek persoon. In de sanatoria als ze daar iemand zouden hebben om het te observeren, is een percentage van hun “krankzinnigen” alleen fysiek ziek, maar deze chronische fysieke ziekte is erg genoeg om hen zich krankzinnig te laten gedragen. Een opvallend geval schiet me te binnen van een psychiater bezig met het veelvuldig toedienen van elektrische schokken aan een gevangene om uiteindelijk te ontdekken (zonder enige gene, schaamteloos professioneel) dat de patiënt in een continue doodsangst was door kanker. Een operatie stopte de kanker. De elektrische schokken konden niet zo makkelijk worden gerepareerd. Maar goed, om niet te concluderen dat iedereen gek is, wees ervan bewust dat een chronisch lage toon, angst en onzekerheid veroorzaakt kunnen worden door een voortdurende maar niet helemaal vermoede fysieke ziekte welke in deze tijd van antibiotica genezen kan worden.
  
420
 
helemaal vermoede fysieke ziekte welke in deze tijd van antibiotica genezen kan worden.
 
 
Daar ik nauwgezet ben in mijn vak, in tegenstelling tot enkele mensen die ik niet zal noemen, stuur ik een preclear altijd naar een arts voordat ik auditeer als ik een of andere chronische ziekte vermoed omdat een arts het misschien snel kan genezen. Als hij dat kan, dan kan ik snel auditeren. Een fysiek zieke preclear auditeren is traag werk. In veel gevallen waar Dianetics faalde in de handen van de auditor, keek de auditor niet naar zijn preclear. Hij auditeerde een preclear die heimelijk drugs nam, die werd geplaagd door een of andere ziekte, die niet goed at—met andere woorden het falen was een falen om de simpele regel te zien dat wanneer iemand dorst heeft, en auditing een beetje zou kunnen helpen, het makkelijker is om hem wat water te geven. Okay. In deze sessie, ga ik je vragen om te kijken of je niet dorstig of hongerig of ziek bent voor we in je engrammen gaan zitten wroeten. Wat dacht je ervan om even langs te gaan bij een lokale keuringsarts voor een snelle 90 euro keuring, waarbij je hem vraagt in het bijzonder te letten op mogelijke chronische ziektes. Welnu, het is voor 70% mogelijk dat wat het ook is dat je dwars zit of (als dat zo is) wat jouw geval moeilijk maakt, psychosomatisch is. Laten we de 30% kans uitsluiten dat elk probleem wat je hebt een fysieke oorzaak heeft waardoor je vastzit op de toonschaal, en geen mentale oorzaak. Natuurlijk, kun je helemaal geen problemen hebben met je eigen case. Prima. Maar als jij je als een gek vasthoud aan je bank en je lichaam, bedenk dan dat dat zo zou kunnen zijn omdat je lichaam zich vasthoud aan jou. Wat betreft mensen om je heen en bij preclears, zul je zien dat het een zeer gedegen advies is om zowel fysieke als mentale ziekten te bekijken. Het mag dan waar zijn dat alle ziektes mentaal zijn, MAAR het zou mogelijk kunnen zijn om iets snel te genezen met een simpele verandering in het dieet. Wat voeding betreft kan ik je direct zeggen, zonder zelfs maar naar je te kijken dat je op alle fronten tekorten hebt. Ik ben geen voedingsfanaat en ik zou Rennies voor alles en nog wat gebruiken, maar ik heb mannen te eten gegeven op drie expedities en gedurende een hele oorlog, en moderne rantsoenen schieten zo tekort in vitaminen en mineralen dat het een wonder is dat je überhaupt nog rondstrompelt. Wat dacht je hiervan—de B1 aanbevolen voor de gemiddelde persoon kan alleen worden bemachtigd door toediening in de vorm van tabletten ongeveer 250 mg. per dag. Door B1 uit het lichaam te verwijderen kan ik alle soorten restimulatie reproduceren. Het is een buffer tussen het restimuleerbare engram en de preclear. Voor wat het lichaam zelf betreft, het is gemaakt om te gebruiken—te werken. Wanneer niet gebruikt, gaat het snel naar de klote. Het favoriete geweeklaag in Amerika is “Ik wil niet werken.” Je kunt net zo goed zeggen “Ik wil ziek zijn.” De Amerikaanse Bankier heeft Amerika en een groot deel van Groot-Brittannië opgezadeld met het idee van het glorieuze genoeg sparen zodat je met pensioen kan. Dood en pensionering, als je naar de statistieken zou willen kijken, zitten verdomd dicht bij elkaar. Pensionering of “weggaan voor wat rust” wordt gewoonlijk gevolgd door een ziekte. De enige ambitie van een gezond lichaam is toegestaan te worden om te werken en te sterven in het harnas.
 
Daar ik nauwgezet ben in mijn vak, in tegenstelling tot enkele mensen die ik niet zal noemen, stuur ik een preclear altijd naar een arts voordat ik auditeer als ik een of andere chronische ziekte vermoed omdat een arts het misschien snel kan genezen. Als hij dat kan, dan kan ik snel auditeren. Een fysiek zieke preclear auditeren is traag werk. In veel gevallen waar Dianetics faalde in de handen van de auditor, keek de auditor niet naar zijn preclear. Hij auditeerde een preclear die heimelijk drugs nam, die werd geplaagd door een of andere ziekte, die niet goed at—met andere woorden het falen was een falen om de simpele regel te zien dat wanneer iemand dorst heeft, en auditing een beetje zou kunnen helpen, het makkelijker is om hem wat water te geven. Okay. In deze sessie, ga ik je vragen om te kijken of je niet dorstig of hongerig of ziek bent voor we in je engrammen gaan zitten wroeten. Wat dacht je ervan om even langs te gaan bij een lokale keuringsarts voor een snelle 90 euro keuring, waarbij je hem vraagt in het bijzonder te letten op mogelijke chronische ziektes. Welnu, het is voor 70% mogelijk dat wat het ook is dat je dwars zit of (als dat zo is) wat jouw geval moeilijk maakt, psychosomatisch is. Laten we de 30% kans uitsluiten dat elk probleem wat je hebt een fysieke oorzaak heeft waardoor je vastzit op de toonschaal, en geen mentale oorzaak. Natuurlijk, kun je helemaal geen problemen hebben met je eigen case. Prima. Maar als jij je als een gek vasthoud aan je bank en je lichaam, bedenk dan dat dat zo zou kunnen zijn omdat je lichaam zich vasthoud aan jou. Wat betreft mensen om je heen en bij preclears, zul je zien dat het een zeer gedegen advies is om zowel fysieke als mentale ziekten te bekijken. Het mag dan waar zijn dat alle ziektes mentaal zijn, MAAR het zou mogelijk kunnen zijn om iets snel te genezen met een simpele verandering in het dieet. Wat voeding betreft kan ik je direct zeggen, zonder zelfs maar naar je te kijken dat je op alle fronten tekorten hebt. Ik ben geen voedingsfanaat en ik zou Rennies voor alles en nog wat gebruiken, maar ik heb mannen te eten gegeven op drie expedities en gedurende een hele oorlog, en moderne rantsoenen schieten zo tekort in vitaminen en mineralen dat het een wonder is dat je überhaupt nog rondstrompelt. Wat dacht je hiervan—de B1 aanbevolen voor de gemiddelde persoon kan alleen worden bemachtigd door toediening in de vorm van tabletten ongeveer 250 mg. per dag. Door B1 uit het lichaam te verwijderen kan ik alle soorten restimulatie reproduceren. Het is een buffer tussen het restimuleerbare engram en de preclear. Voor wat het lichaam zelf betreft, het is gemaakt om te gebruiken—te werken. Wanneer niet gebruikt, gaat het snel naar de klote. Het favoriete geweeklaag in Amerika is “Ik wil niet werken.” Je kunt net zo goed zeggen “Ik wil ziek zijn.” De Amerikaanse Bankier heeft Amerika en een groot deel van Groot-Brittannië opgezadeld met het idee van het glorieuze genoeg sparen zodat je met pensioen kan. Dood en pensionering, als je naar de statistieken zou willen kijken, zitten verdomd dicht bij elkaar. Pensionering of “weggaan voor wat rust” wordt gewoonlijk gevolgd door een ziekte. De enige ambitie van een gezond lichaam is toegestaan te worden om te werken en te sterven in het harnas.
 
Op dit moment gebruik je een lichaam. Voor we ons om je verstand druk maken laten we het primaire communicatie station, het lichaam opruimen. En laten we twee weken lang de volgende dingen doen:
 
Op dit moment gebruik je een lichaam. Voor we ons om je verstand druk maken laten we het primaire communicatie station, het lichaam opruimen. En laten we twee weken lang de volgende dingen doen:
1. Ruim je MERT op, zorg dat je de verschillende rare karweitjes gedaan krijgt “die je nog had willen doen.”
 
2. Herstel je sociale contacten en stuur een brief, pleeg een telefoontje of ga persoonlijk op bezoek
 
bij mensen die je verwaarloosd hebt.
 
3. Maak iedere dag een wandeling van een uur, eenvoudig door zeer vroeg(dageraad is het beste) vanuit huis een half uur en dan een half uur terug te lopen, iedere dag een andere route nemend. (Als je niet kan wandelen, ga dan de tuin in en gooi een half uur lang met dingen. Als je niet kan gooien, spuug dan een half uur lang naar iets en ik bedoel letterlijk gooien en spugen.)
 
  
421
+
# Ruim je MERT op, zorg dat je de verschillende rare karweitjes gedaan krijgt “die je nog had willen doen.”
 
+
# Herstel je sociale contacten en stuur een brief, pleeg een telefoontje of ga persoonlijk op bezoek bij mensen die je verwaarloosd hebt.
 
+
# Maak iedere dag een wandeling van een uur, eenvoudig door zeer vroeg(dageraad is het beste) vanuit huis een half uur en dan een half uur terug te lopen, iedere dag een andere route nemend. (Als je niet kan wandelen, ga dan de tuin in en gooi een half uur lang met dingen. Als je niet kan gooien, spuug dan een half uur lang naar iets en ik bedoel letterlijk gooien en spugen.)
 
+
# Zorg dat je een lichamelijk onderzoek krijgt en als het chronisch is, zorg dat het genezen wordt.
 
+
# Neem tweemaal per dag 100 mg. B1 (200 mg. in totaal) en vul het aan met 250 mg. vitamine C.
4. Zorg dat je een lichamelijk onderzoek krijgt en als het chronisch is, zorg dat het genezen wordt.
+
5. Neem tweemaal per dag 100 mg. B1 (200 mg. in totaal) en vul het aan met 250 mg. vitamine C.
+
  
 
Als je deze dingen doet, zul je in een paar weken klaar zijn voor wat auditing. En als je vindt dat je in een dergelijke top conditie bent dat je geen auditing nodig hebt, daag ik je uit om het bovenstaande te doen en het verschil te voelen.
 
Als je deze dingen doet, zul je in een paar weken klaar zijn voor wat auditing. En als je vindt dat je in een dergelijke top conditie bent dat je geen auditing nodig hebt, daag ik je uit om het bovenstaande te doen en het verschil te voelen.
 +
 
Dit is goed advies. Maar het is beter dan advies. Het is een uitnodiging om te gaan leven.
 
Dit is goed advies. Maar het is beter dan advies. Het is een uitnodiging om te gaan leven.
 
Als je het niet neemt, dan wil je auditing in plaats van te leven en denk je dat processing jou een makkelijke kuur of een pijnloze zelfmoord zal verschaffen.
 
Als je het niet neemt, dan wil je auditing in plaats van te leven en denk je dat processing jou een makkelijke kuur of een pijnloze zelfmoord zal verschaffen.
Regel 49: Regel 48:
 
L. RON HUBBARD
 
L. RON HUBBARD
  
422
+
Copyright (©)1953 by L. Ron Hubbard. All Rights Reserved.

Huidige versie van 22 okt 2008 om 04:12

P.A.B. No. 6

PROFESSIONAL AUDITOR’S BULLETIN

De enige onpartijdige en accurate professionele

publicatie in Dianetics en Scientologie

Van L. RON HUBBARD

Via Hubbard Communications Office

4 Marylebone High Street, Londen W.1


[1953, ca. eind Juli]


CASE OPENING

Hier begint de eerste van de serie Professional Auditor’s Bulletins welke de auditor’s eigen case behandelen en welke “zelf-geauditeerd” kunnen worden. Later kan de auditor overwegen om de stappen van deze serie te gebruiken op moeilijke preclears. Ik neem gedurende deze serie aan dat de auditor een moeilijk geval is maar om aan de top te komen en aan de top te blijven zou de auditor, wat hij ook van zijn case vind, deze stappen op moeten volgen. We gaan de volgende koers hier volgen: het lichaam, het analytische verstand, het reactieve verstand, de rehabilitatie van kracht en waarneming. We gaan hier, met een sessie per twee weken, aardig wat tijd voor nemen. Je hebt jezelf al enige tientallen jaren de vernieling in geholpen dus je mag enige tientallen weken verwachten om jezelf uit de vernieling te helpen. Welnu, om te beginnen, ik heb je vaak op een punt gewezen wat bijna altijd wordt gemist—het verstand en het lichaam zijn delen van een geleidelijke schaal van creatie. Het verstand zit aan de bovenkant van deze schaal, het lichaam aan de onderkant. Het verstand heeft al de bekwaamheden van het lichaam, maar het lichaam heeft veel van de bekwaamheden van het verstand verloren. Zodoende kan het verstand onafhankelijk van het lichaam functioneren zo lang het niet continue haar aandacht heeft op het lichaam.

Wanneer het verstand zich geheel fixeert op het lichaam hebben we die extreme mate van introversie zichtbaar in psychotici of neurotici. Er is geen buitenwereld meer—er is alleen het lichaam. De neerwaartse spiraal richting vergetelheid is deze weg van grotere en grotere fixatie op het lichaam.

Je kunt waarnemen dat het kind zeer geexteriorizeerd is in interesse, sympathie, projecten en je kan de curve nagaan van zijn groeiende misère gedurende een leven waarin hij op het laatst het meest geïnteresseerd is in eten of het onvermogen om te eten. De neerwaartse spiraal van elke case zit in deze curve. Hoe raakt het verstand gefixeerd op het lichaam? Als je bekend bent met engrammen kun je de plotselinge introversie zien die wordt veroorzaakt door een klap. Schop iemand en observeer hoe zijn aandacht zich richt op de plek van contact om zich dan pas weer naar buiten te richten en zijn misnoegen over die trap te laten blijken. Als je hem blijft trappen en hij niet de beweging kan maken om jou te schoppen zal hij helemaal naar binnen keren wat betreft schoppen en hij zal in apathie zijn. Hij is nu een lichaam bereid om de uitwendige instructies van jouw verstand te accepteren.

De optelsom van het voortdurend inbeuken van het leven kan, tijdens een natuurlijke gang van zaken, deze fixatie op het lichaam veroorzaken. Om beter te worden, moet je deze gang van zaken omkeren, niet door je in het verleden te begeven waar er geen trappen waren (het streven van de neuroticus) maar door het reduceren of uitwissen van deze inwerkingen (met Dianetics) of door het naar buiten richten van de aandacht (zoals in Scientology). Deze twee methodes zijn door mijzelf ontwikkeld om mensen beter te maken. Er zijn vele manieren in Dianetics en Scientology om dit te bereiken. Geen van deze manieren omvatten shocks en inwerkingen op het lichaam, daar deze, dat spreekt voor zich, het proces omdraaien en parallel lopen aan de neerwaartse spiraal van het MERT Universum. (vert.: Materie, Energie, Ruimte, Tijd) Als je uitgave 1 6-G van het Journaal van Scientology, bestudeerd hebt zul je de eenvoud begrijpen van datgene waar we mee te maken hebben. Hoewel Scientology meer behelst dan men in 1 6-G kan vinden, overtreft niets deze basis principes. Sommige mensen zijn zo extreem stom of zo in de war dat een dergelijke eenvoud van achtergrond blootstaat aan ernstige verdenking en sommigen zijn zo ver heen in voodoo dat deze scheiding van hoog niveau mentaal bewustzijn (het analytische verstand) en laag niveau bewustzijn (het reactief verstand), natuurlijk, hekserij of kwakzalverij moet zijn. Wanneer we het analytische verstand scheiden van het lichaam ontdekken we heel vaak dat het dit universum zeer onduidelijk waarneemt. Het weet dat het niet in het lichaam is maar het kan geen muren zien. Het kan zelfs geen bergen verzetten. Het lichaam is overtuigd van muren; het analytische verstand, meer hoog bewust, is niet overtuigd van muren want het is niet met erg veel muren in aanraking geweest. Veel meer bewust van de waarheid, ziet het analytische verstand, wonderbaarlijk sereen, wel of niet, naar keuze, muren. Het punt is, de overtuiging van het bestaan van een universum berust op de chronische restimulatie van inwerkingen. Een enorm interessante, volslagen ongelooflijk communicatie systeem, compleet met zijn eigen tijd, komt tot stand door deze inwerkingen. Het reactieve verstand (het lichaam) gelooft het volkomen. Het is niet gezond om MERT te zijn of om een lichaam ze zijn. Kijk naar de afglijdende psychoticus en observeer zijn grotere en grotere overtuiging dat denken MERT is, dat woorden objecten zijn, zie eerst zijn groeiende ongerustheid over het lichaam en dan zijn uitzinnige inspanningen om gewaarwording te behouden en dan zijn verlies van alles. Deze geneeswijze is het bestuderen waard, omdat het de geneeswijze is van ziekte, aberratie en moeilijkheden op iedere dynamiek. Het voornaamste verschil tussen het analytische verstand en het lichaam is het vermogen van het analytische verstand om niets te hebben en het onvermogen van het reactieve verstand, het lichaam, om niets te hebben. Het lichaam weet dat dingen bestaan en weet dat er dingen zijn die het moet hebben en dingen die het niet moet hebben. Met dingen bedoelen we dingen met moleculen erin. Dus in deze eerste sessie, gaan we de preclear, namelijk jij, vragen om wat aandacht op je lichaam te richten — zowel medisch als qua dieet. Je zult nergens in mijn voordrachten of geschriften enige afbreuk vinden van de fysieke ziekten van het lichaam. Zij vormen 30% van de 100% van de ziektes van de mensheid. In tegendeel, je zult me keer op keer zien vragen om bewust te zijn van, te observeren, dat je preclear fysiek ziek zou kunnen zijn. Fysieke ziektes worden voorbereid, bespoedigd en in stand gehouden door mentale aspecten en moeilijkheden. Maar je doorloopt geen engrammen bij een preclear met een geneesbare fysieke kwaal. Genees de kwaal of verlicht het en doorloop dan engrammen. Okay. Observeer nu de mentale curve van een fysiek zieke persoon. Het benadert, in de diverse fases van de zieke, de diverse niveaus van de toon schaal. Een fysiek ziek persoon is een mentaal ziek persoon. In de sanatoria als ze daar iemand zouden hebben om het te observeren, is een percentage van hun “krankzinnigen” alleen fysiek ziek, maar deze chronische fysieke ziekte is erg genoeg om hen zich krankzinnig te laten gedragen. Een opvallend geval schiet me te binnen van een psychiater bezig met het veelvuldig toedienen van elektrische schokken aan een gevangene om uiteindelijk te ontdekken (zonder enige gene, schaamteloos professioneel) dat de patiënt in een continue doodsangst was door kanker. Een operatie stopte de kanker. De elektrische schokken konden niet zo makkelijk worden gerepareerd. Maar goed, om niet te concluderen dat iedereen gek is, wees ervan bewust dat een chronisch lage toon, angst en onzekerheid veroorzaakt kunnen worden door een voortdurende maar niet helemaal vermoede fysieke ziekte welke in deze tijd van antibiotica genezen kan worden.

Daar ik nauwgezet ben in mijn vak, in tegenstelling tot enkele mensen die ik niet zal noemen, stuur ik een preclear altijd naar een arts voordat ik auditeer als ik een of andere chronische ziekte vermoed omdat een arts het misschien snel kan genezen. Als hij dat kan, dan kan ik snel auditeren. Een fysiek zieke preclear auditeren is traag werk. In veel gevallen waar Dianetics faalde in de handen van de auditor, keek de auditor niet naar zijn preclear. Hij auditeerde een preclear die heimelijk drugs nam, die werd geplaagd door een of andere ziekte, die niet goed at—met andere woorden het falen was een falen om de simpele regel te zien dat wanneer iemand dorst heeft, en auditing een beetje zou kunnen helpen, het makkelijker is om hem wat water te geven. Okay. In deze sessie, ga ik je vragen om te kijken of je niet dorstig of hongerig of ziek bent voor we in je engrammen gaan zitten wroeten. Wat dacht je ervan om even langs te gaan bij een lokale keuringsarts voor een snelle 90 euro keuring, waarbij je hem vraagt in het bijzonder te letten op mogelijke chronische ziektes. Welnu, het is voor 70% mogelijk dat wat het ook is dat je dwars zit of (als dat zo is) wat jouw geval moeilijk maakt, psychosomatisch is. Laten we de 30% kans uitsluiten dat elk probleem wat je hebt een fysieke oorzaak heeft waardoor je vastzit op de toonschaal, en geen mentale oorzaak. Natuurlijk, kun je helemaal geen problemen hebben met je eigen case. Prima. Maar als jij je als een gek vasthoud aan je bank en je lichaam, bedenk dan dat dat zo zou kunnen zijn omdat je lichaam zich vasthoud aan jou. Wat betreft mensen om je heen en bij preclears, zul je zien dat het een zeer gedegen advies is om zowel fysieke als mentale ziekten te bekijken. Het mag dan waar zijn dat alle ziektes mentaal zijn, MAAR het zou mogelijk kunnen zijn om iets snel te genezen met een simpele verandering in het dieet. Wat voeding betreft kan ik je direct zeggen, zonder zelfs maar naar je te kijken dat je op alle fronten tekorten hebt. Ik ben geen voedingsfanaat en ik zou Rennies voor alles en nog wat gebruiken, maar ik heb mannen te eten gegeven op drie expedities en gedurende een hele oorlog, en moderne rantsoenen schieten zo tekort in vitaminen en mineralen dat het een wonder is dat je überhaupt nog rondstrompelt. Wat dacht je hiervan—de B1 aanbevolen voor de gemiddelde persoon kan alleen worden bemachtigd door toediening in de vorm van tabletten ongeveer 250 mg. per dag. Door B1 uit het lichaam te verwijderen kan ik alle soorten restimulatie reproduceren. Het is een buffer tussen het restimuleerbare engram en de preclear. Voor wat het lichaam zelf betreft, het is gemaakt om te gebruiken—te werken. Wanneer niet gebruikt, gaat het snel naar de klote. Het favoriete geweeklaag in Amerika is “Ik wil niet werken.” Je kunt net zo goed zeggen “Ik wil ziek zijn.” De Amerikaanse Bankier heeft Amerika en een groot deel van Groot-Brittannië opgezadeld met het idee van het glorieuze genoeg sparen zodat je met pensioen kan. Dood en pensionering, als je naar de statistieken zou willen kijken, zitten verdomd dicht bij elkaar. Pensionering of “weggaan voor wat rust” wordt gewoonlijk gevolgd door een ziekte. De enige ambitie van een gezond lichaam is toegestaan te worden om te werken en te sterven in het harnas. Op dit moment gebruik je een lichaam. Voor we ons om je verstand druk maken laten we het primaire communicatie station, het lichaam opruimen. En laten we twee weken lang de volgende dingen doen:

  1. Ruim je MERT op, zorg dat je de verschillende rare karweitjes gedaan krijgt “die je nog had willen doen.”
  2. Herstel je sociale contacten en stuur een brief, pleeg een telefoontje of ga persoonlijk op bezoek bij mensen die je verwaarloosd hebt.
  3. Maak iedere dag een wandeling van een uur, eenvoudig door zeer vroeg(dageraad is het beste) vanuit huis een half uur en dan een half uur terug te lopen, iedere dag een andere route nemend. (Als je niet kan wandelen, ga dan de tuin in en gooi een half uur lang met dingen. Als je niet kan gooien, spuug dan een half uur lang naar iets en ik bedoel letterlijk gooien en spugen.)
  4. Zorg dat je een lichamelijk onderzoek krijgt en als het chronisch is, zorg dat het genezen wordt.
  5. Neem tweemaal per dag 100 mg. B1 (200 mg. in totaal) en vul het aan met 250 mg. vitamine C.

Als je deze dingen doet, zul je in een paar weken klaar zijn voor wat auditing. En als je vindt dat je in een dergelijke top conditie bent dat je geen auditing nodig hebt, daag ik je uit om het bovenstaande te doen en het verschil te voelen.

Dit is goed advies. Maar het is beter dan advies. Het is een uitnodiging om te gaan leven. Als je het niet neemt, dan wil je auditing in plaats van te leven en denk je dat processing jou een makkelijke kuur of een pijnloze zelfmoord zal verschaffen.

Wat dacht je ervan?

L. RON HUBBARD

Copyright (©)1953 by L. Ron Hubbard. All Rights Reserved.