Sinds wanneer is de vervalsing van LRH-Tech werkelijk begonnen?

Uit Nederlands Vrije Scientologen
Versie door Robert (Overleg | bijdragen) op 5 jan 2008 om 15:27

Ga naar: navigatie, zoeken

De meeste Scientologen buiten de Kerk zijn zich ervan bewust, dat de leer en de materialen van de Kerk nu grondig vervalst zijn. Overduidelijke voorbeelden zijn heruitgaven van HCOBs en HCOPLs - die per HCO PL 24. Sept. 1970RA alleen door L. Ron Hubbard geschreven mogen zijn - nog jaren na de bekendmaking van Rons dood. Enige brutale vervalsingen heb ik op mijn website onder de volgende links gedocumenteerd:

Overduidelijk werd ook de doelstelling van deze vervalsingen. Naast een lange rij van veranderingen, die alleen als doel hadden, het publiek aan "verbeteringen" te laten wennen, zijn er enige, waardoor duidelijk wordt wie de nieuwe heerser over Scientology is, zoals het in de volgenden opstellen gedocumenteerd is:

Enkele veranderingen doelen erop, de nieuwe machthebber te beschermen en zeker te stellen, dat zijn tegenstanders in de Kerk buiten spel gezet kunnen worden, tot en met SP-declare en dat de brave leden zich er niet meer aan wagen, deze mensen nog aan te horen, en dus de verbinding verbreken:

Tenslotte zijn er de meest wezenlijke veranderingen in de Tech, die Rons legaat aan de mensheid moeten verknoeien en vernietigen:

Dit is voor velen niets nieuws. Maar nieuw is de volgende vaststelling: toen wij ingezien hebben, dat de Kerk door tegenstanders overgenomen werd en de heruitgave lijnen beheersen, en dus brutaal genoeg zijn om LRH-gegevens te vervalsen (wat de grootste halsmisdaad in Scientology is). Wanneer wij inzien, dat de rijrichting van de Scientology-trein niet meer van "zuid naar noord" (Rons symboliek voor de onderzijde van het scala en de bovenzijde van het scala =noorden. Wanneer men naar een globe kijkt, onderscheidt men hier de onderkant=zuid en de bovenkant=noord. Misschien ook een toespeling op de oorlog van de verenigde zuidelijke staten=pro-Britische-slavenhouders tegen de verenigde noordelijke staten =strijders voor de onafhankelijkheid van de Britse Kroon) maar intussen van noord naar zuid is geworden (want ondertussen brengen vele maatregelen van de Kerk – in het bijzonder van de HCO, maar ook van Tech, de staffmembers naar beneden), dan moeten wij ons afvragen, wanneer deze koerswijziging ingezet is.

De precieze bepaling, wanneer die kwaadwillenden, veranderingen gestart zijn, is belangrijk, om de volgenden twee fouten te vermijden:

Wanneer men het tijdstip te laat bepaald (bijv. op 1986 - Rons vermeende sterfdatum), dan zal men in de Auditorenopleiding valse gegevens vermengen, zo dat de Auditoren hoogstens bedroevende winsten bij de PCs kunnen bereiken. Volgens mijn observatie worden deze fouten door veel ervaren Auditoren daardoor afgezwakt, omdat zij vanzelfsprekend valse Tech in hun eigen toepassing buiten beschouwing laten. Maar zolang de valse Tech in de opleidingsmaterialen blijft staan, worden in ieder geval de toekomstige generaties van Auditoren, die misschien rechtmatig tegen verbale Tech protesteren en de beschikbare materialen voor maatgevend houden, met deze op zich correcte aanname op glad ijs geloodst. We zouden wellicht niet – zoals in de kerk – koers naar het zuiden zetten maar naar het oosten. Maar dat zou al erg genoeg zijn!

Als resultaat tast men de zekerheid aan van de PCs, Auditoren en Case-Supervisors in de stabiele werkzaamheid van de Tech. Want Ron garandeert ons alleen dan 100% resultaat, wanneer van zijn Tech niet afgeweken word.

Wanneer men het tijdstip te vroeg bepaald (bijv. velen menen, dat de Tech slechts tot 1964 ok is en Ron daarna zelf begonnen is, de werkzaamheid van de Brug te verwoesten), dan zal men zich essentiele en waardevolle verbeteringen van de Tech onthouden. Later zijn de OT-levels ontwikkeld, Standaard-Dianetics en vele andere zaken– Daar kan men onmogelijk afstand van doen.

Ik heb aldus geprobeerd, het precieze tijdstip te bepalen, wanneer de verandering van de Tech begonnen is. Dit is in zover niet zo heel precies te volbrengen, omdat men zelfs begin 60er jaren "samenvattingen van de Tech" in HCOBs kan vinden, die overduidelijk niet door Ron zijn gemaakt, omdat ze vergeleken met de originele materialen fouten bevatten. Ron beklaagt zich in de Klasse-8-lezingen, dat hij moest vaststellen, dat in de jaren 60 enige van zijn materialen vervalst of zelfs terzijde geschoven werden. Daarom moet men van een geleidelijke invloedsfeer van de tegenstanders op de heruitgave lijnen van de Scientology materialen uitgaan.

Al sinds 1950 hebben geheime diensten en psychiaters hun agenten in Scientology binnengesluisd en geprobeerd, hen in hoge, invloedrijke posten onder te brengen. Zo kon door een miljonair genaamd Perceel in 1951 de leiding van de Dianeticsonderzoeksstichting overgenomen worden en verloor Ron jarenlang de rechten op het Dianetics boek en de merknaam Dianetics. Dit was een voorbijgaand vroeger-soortgelijk op de machtsovername door CST-RTC van tegenwoordig. Het laat zien, hoe de onderdrukkers te werk gaan: zij verschaffen zich een rechtmatige basis, om "de winkel" van hun tegenstander onder controle te krijgen. Toen is dat niet gelukt, omdat Ron kort daarop het vakgebied Dianetics opgaf en een nieuw vakgebied, Scientology genaamd, etaleerde. Hij kon de aanval ontwijken. Daadwerkelijk kon hij in 1955 ook op zijn gerechtelijk conto het resultaat bijboeken, de rechten op "Dianetics" terug te hebben gewonnen. Dat vierde hij met het boek "Diantics 55!", dat echter inhoudelijk een zuiver Scientology-boek is, wanneer men het nu gebruikelijke onderscheid tussen Dianetics en Scientology tot maatstaf maakt.

Er waren dus altijd al gedeeltelijke successen van de tegenstanders, zoals bijv. de Quickiegrade, die aan het einde van de 60er jaren de Scientologykerken kon verwoesten, omdat Ron door het verlies van zijn visum Engeland moest verlaten en zo de rechtstreekse controle over de heruitgavelijnen en over St. Hill verloor. Ron handhaafde dit controleverlies door de opbouw van de Sea Org, die hem helpen moest, om de Ethiek in de Orgs weer tot stand te brengen.

Als stabiel gegeven heb ik dan ook aangenomen, dat het vakgebied zolang vergaand integer gebleven is, als Ron zijn communicatielijnen naar de Orgs en de afzonderlijke Scientologen kon controleren. Want zolang Ron naar de Scientologen kon communiceren en zij naar hem (2-weg!), zolang was hij in de gelegenheid, allerlei aanvallen op de integriteit van Scientology (in hoofdzaak de materialen: HCOBs, HCOPLs, boeken, cursussen, bevelen etc.) te corrigeren.

In een "Sprookje" beschreef LRH al in 1952 hoe zijn leven en levenswerk zou verlopen en eindigen. Ik heb het hier geciteerd: Der Mann und die Goldene Kugel

Op het moment, dat hij niet meer door afzonderlijke Scientologen over een Alter-Is geïnformeerd kon worden OF waar hij zich er niet meer van kon verzekeren, dat zijn communicaties (HCOBs, HCOPLs etc.) volledig en onveranderd naar de Scientologen uit gingen, moet men ervan uitgaan, dat de veranderingen grondig konden aanvangen en zijn begonnen.

Drievoudige maatregelen

Ron heeft door drievoudige maatregelen zeker gesteld, dat de authenticiteit van zijn communicaties natrekbaar is:

1. Verbod op verbal Tech zoals in hidden dataline. In HCOPL 16. APRIL 1965 DE "HIDDEN DATA LINE" schrijft hij:

"Die gesamte Technologie ist in HCO-Bulletins und HCO-Policybriefen und auf Tonbändern, die ich herausgebe, veröffentlicht. Ich teile Leuten nichts auf irgendeinem privaten Weg mit nicht einmal Überwachern. ...

Es gibt keine "verborgene Datenlinie". Wenn man glaubt, es gäbe eine, schafft dies einen ARC-Bruch.

Der Anschein einer solchen Linie wird nur dadurch hervorgerufen, daß jemand vorgibt, von mir mehr zu wissen, als auf den Tonbändern und in Büchern und in Mimeoausgaben zu finden ist, oder um es brutal auszudrücken, dadurch, daß jemand Materialien abändert. Dies sieht wie eine "verborgene Datenlinie" aus. Es ist aber ganz sicher keine. ...

Nehmen Sie aber um Himmels willen nicht jemandes Alter-is als Beweis für die Existenz einer verborgenen Linie.

In der Scientology sagen wir: "Wenn es nicht geschrieben steht, ist es nicht wahr." Das gilt für Anordnungen. Wenn jemand sagt: "Ron sagte, daß dann werden Sie von einem erfahrenen Mitarbeiter als Erwiderung hören: "Laß es uns schriftlich sehen." Es ist vorgekommen, daß ganz neue Leute in eine Org hereinspazierten und sagten: "Ron hat gesagt, ich soll 25 Stunden Auditing bekommen". Und in den Anfangszeiten von Orgs wurde es ihnen manchmal gegeben. Wir lernten also auf die harte Art - "Wenn es nicht geschrieben ist, wurde es nicht gesagt."

Und das gilt für Jedermanns Anordnungen, nicht nur für meine.

Und für Tech und Policy gilt es ebenso. Wenn es nicht in einem HCOB oder HCO PL steht, oder mit meiner Stimme auf einem Tonband aufgezeichnet wurde, dann ist es nicht Tech oder Policy.

Wenn Sie das nächste Mal eine angebliche Anordnung hören oder einem Squirrel-Prozeß begegnen, der mir zugeschrieben wird, sagen Sie: "Wenn es nicht geschrieben oder aufgezeichnet ist, ist es nicht wahr"."

(Opmerking: De totale nieuwe struktuur van de bevelslijnen in de Scientologykerk steunt uitsluitend op een dergelijke "Hidden Data Line": Want er zijn ook nu nog geen HCOPLs als zodanig – nog niet eens vervalste - waarin Ron zogenaamd deze bevelsgerechtigde bovenhelft van het Int-Management gepresenteerd heeft: er is geen Watch-Dog-Committee, geen Commodore-Messengers-Org, geen RTC, geen CST. Dat zijn allemaal uitvindingen van de nieuwe machthebbers, welke op geen enkele LRH-uitgave gebaseerd zijn.)

2. Alle belangrijke technische gegevens heeft hij in voordrachten beschikbaar gemaakt: men kan daarop Rons stem horen, toen hij ons over zijn onderzoeksresultaten informeerde. Ook wanneer sedert de 90er jaren pogingen van de RTC bestaan, deze voordrachten te vervalsen, volledige alinea’s of ook slechts enkele woorden te wissen (bijv. LINK PDC20), zo zijn er toch nog genoeg oudere geluidsbanden op de markt, die nu allemaal in gedigitaliseerde vorm (WAV- of MP3-bestanden) beschikbaar gemaakt worden, zo dat een ieder zich over de authenticiteit van de technische grondslagen zekerheid kan verschaffen.

3. De HCOBs, HCOPLs e.a. schriftelijke heruitgaven zijn allen gebaseerd op originelen, die L. Ron Hubbard ofwel met de hand geschreven heeft of op zijn schrijfmachine van zijn handtekening voorzien. Deze originelen zouden de publicatieorgs minstens als reproductie voor kunnen leggen, zo dat zij hun publicaties op deze wijze zouden kunnen staven. - Wanneer deze originelen van een HCOB, HCOPL niet meer gepresenteerd kan worden, dan zijn ze er ook niet, dan zijn het vermoedelijk vervalsingen!

Ik laat bij de tijdstipbepaling individuele getuigenverklaringen buiten beschouwing: want deze getuigenverklaringen laten zich nu niet meer verifiëren en konden om velerlei redenen gelogen zijn: zij het misleidende getuigenissen van vijandige agenten, die de gezochte datum bewust willen versluieren, zij het getuigenissen van mensen, die daarmee hun verrichtingen met een klein leugentje willen wegmoffelen. Ook de zogenaamde getuigenis van Mary-Sue Hubbard, men heeft haar voor het laatst in 1978 gezien, kan alleen een gerucht zijn, want MSH is sedert ongeveer die tijd zelf niet meer te spreken!

De LRH-Voordrachten.

Daarmee hebben we ook al een belangrijke datum gevonden, om het gezochte, precieze tijdstip te bepalen: wat is de laatste voordracht, waar we Ron's stem kunnen horen en toetsen? Want Ron heeft sinds 1950 regelmatig voordrachten gehouden, om ons scientologen over zijn nieuwste onderzoeksresultaten te informeren. De laatste LRH-voordracht, die gekocht kan worden is de volgende: op 13. Nov. 72 hield Ron de voordracht "Ziekten - Doorbraak" in het kader van het Expanded Dianetics onderzoek. In hetzelfde jaar hield hij 16 voordrachten (4 voor de Expanded Dianetics en 12 ESTO-voordrachten).

Via deze Link kommst Du zu einer Tabelle, waarin ik het aantal voordrachten per jaar uitvoerig genoteerd en van commentaar voorzien heb.

1975 hield hij zogenaamd 22 voordrachten voor enkele uitgekozen auditoren op de New Vitality RD, die alleen in Flag bestudeerd kan worden. Mij is niet bekend, of deze cursus nog geleverd wordt en of daarop die voordrachten gehoord kunnen worden.

Minstens sinds dit jaar is er alleen nog om de zoveel jaren een zogenaamd Ron's Journal, waarin Ron tot de Scientologen spreekt. Er zitten echter zodanig vele outpoints in, dat men er van moet uit gaan, dat deze voordrachten vervalst zijn. Ook zijn de moeienissen in "What is Scientology?", uitgave 1992 opvallend, het aantal op de lijst vermelde bandopnamen in dezen jaren werd daardoor hoger op gegeven, doordat muziekstukken (zogenaamd gecomponeerd door L. Ron Hubbard) en door anderen voorgedragen oudere LRH-teksten op cassette geproduceerd werden.

Ruim gerekend, zijn hooguit de voordrachten tot einde 1976 authentiek en geven een communicatielijn met Ron aan. Krapper gerekend kan men slechts 1972 als datum nemen, omdat alleen deze tapes door studenten gekocht, beluisterd en op echtheid gecontroleerd konden worden.

Welnu, dit is slechts een mogelijke vaststelling, die een zekere oriëntering geeft, maar geen bevredigend eenduidig bewijs toelaat. Waarbij men zich reeds afvraagt, waarom L. Ron Hubbard sedert 1973 geen openbare voordrachten meer zou hebben gehouden, waar hij toch zozeer van hield en die ook als beproefbare commline der Standardtech zo belangrijk is geweest!?

Die kommentierte Liste seiner Bücher über die Jahre laat zien, dat de "Introduction to the E-Meter" uit 1966 het laatste door hem zelf uitgegeven boek is. Alle latere boeken zijn samenstellingen van oudere materialen door staffmembers. In het gunstigste geval heeft Ron tot heruitgave van deze latere boeken aangespoord of ook goedgekeurd, maar hij heeft daar niets nieuws voor geschreven. Ook dit brengt ons dus niet dichterbij, maar nu...

De door mij samengestelde statistiek van de schriftlichen Outputs von LRH über die Jahre aan de hand van de rode en groene volume is daar al belangrijk minder dubbelzinnig in. Zij laat zien, dat de productie van Hubbard 1973 abrupt van een Powertrend praktisch naar Non-Ex daalde en dan volledig sinds 1978 (sporadisch misschien ook eerder) in Rons afwezigheid door "schrijfwerk van hulpvaardige staffmembers gecompenseerd werd".

De aangestelde opvolger van L. Ron Hubbard, zijn zoon en Klasse 12 Auditor Quentin Hubbard word in november 1976 vermoord aangetroffen: gecamoufleerd als zelfmoord. Daarmee wordt het andere mogelijk, na Hubbards verdwijnen, de macht in de Scientologykerk te grijpen. Ron had echter geen andere opvolger benoemd, was hij dus ook reeds "buiten spel gezet"?

The Takeover Strategy by IRS duikt op, toen zij er zeker van waren, dat Ron niet meer ingreep. Zij hadden deze afsluitende overnamestrategie niet in 1977 geforceerd, wanneer zij daarmee rekening hadden moeten houden, dat Ron weer opduikt, over het doen en laten geïnformeerd worden kan en hij tegenmaatregelen had kunnen beginnen. Dit strategieplan is een zo lange termijn (meer dan een kwart eeuw!) aangelegenheid, dat ze het liever nog een paar jaren verschoven hadden, dan te riskeren, dat Ron hen er uitlicht. Vanaf daar is zeker: Ron's commlines waren in mei 1977 voor goed afgesneden, anders had hij de mogelijkheid gehad, bijv. de ontbinding van HASI of tenminste de consequenties op de copyrights af te wenden. Alleen wanneer hij die mogelijkheid gehad heeft, had de IRS hun Plan naar later verschoven, naar de tijd, waar Ron het niet meer kon stoppen.

Die Kontinuität der Brücke endet 1977. Abrupte veranderingen sedert 1978: Beseitigung der echten OT-Stufen altes OT 4 bis 7 en de enige manier, waarop Clears gemaakt kunnen worden: met Power, R6EW en de Clearing Course.

In november 1976 begonnen de prijzen van de CoS naar een hoogte te stijgen, waardoor de prijs alleen al de meeste mensen de Brug onthoudt en zo de Orgs onderdrukt. Details schets ik in het artikel Preisengramm, daar kom ik tot de gevolgtrekking, dat Ron op zijn laatst einde 1977 geen invloed meer op zijn commlines kon uitoefenen.

Het Guardian Office (afgekort GO) werd door Ron opgericht, om aanvallen tegen Scientology af te weren. Het Guardian Office werd evenwel op 8. Juli 1977 door de FBI met een brutale razzia en beslagname van de totale GO-Akten en door strafvervolging van de GO-medewerkers praktisch verslagen. Ron had ook aangeklaagd kunnen worden, wellicht heeft hij zich daaraan willen ontrekken en geraakte zo in geheime gevangenschap? Hoe het ook zij: enige jaren later werd het GO door David Miscavige middels leugens en wapengeweld abrupt opgeheven. Uitgebreide berichtgeving daarover vindt men op de website www.scientologyintegrity.org die een uitvoerig verhaal over Scientology samengesteld en openbaar gemaakt hebben.

Gevolgtrekkingen

Mijn gevolgtrekkingen uit deze gegevens zijn, dat L. Ron Hubbard op z’n laatst en definitief 1977 de controle over zijn communicatielijnen verloren heeft. Daarbij speelt het voor deze analyse geen rol, of hij in die tijd reeds dood was of dat hij zich in gevangenschap bevond of dat hij zu krank war, om zich er om te kommeren of dat hij zich vor dem staatlichen Zugriff bis zum Lebensende versteckt gehouden heeft, wat het nieuwe management ons wil laten geloven. Daarover is al veel gespeculeerd en deze speculaties brengen ons niet verder. In december werkte hij zogenaamd als regisseur aan de Tech-Filmopnamen (Pro-TRs-Film), maar heeft geen der acteurs of cameramensen hem daar te zien gekregen, hij gaf zijn "regie aanwijzingen per Dispatch" door. Ik hou dat voor onrealistisch en voor flessentrekkerij. Zogenaamd hadden alleen nog het echtpaar Pat & Annie Broeker en "zijn lijfarts" Dr. Denk toegang tot LRH. Zijn vermeende dood in jan. 1986 was zeer geënsceneerd er bleven vele open vragen, zoals hier ausführlich beschrieben wurde.

Wat ons in plaats van alle spannende speculaties echter werkelijk verder brengt, is de analyse dat Ron sedert minstens 1977 geen invloed meer op de verdere ontwikkeling van de Tech en de richtlijnen had. Omdat alle veranderingen blijkbaar sinds zijn dood zonder zijn toestemming of correctiemogelijkheden konden gebeuren, moet men aannemen, dat dit reeds sinds begin 1978 begonnen was. Want de Broekers beweerden van 1977 tot 1986 de exclusieve Commline tussen Hubbard en de Kerk te zijn geweest. Tot een jaar na Ron's dood werden zij in de Kerk geloofd. Maar daarna: zelfs gemäß der Einschätzung von David Miscavige waren die Broeker jedoch korrupt [1]

En per KSW betekend dat, dat al deze veranderingen niet als maatgevende Tech mag gelden. De uitgaven en revisies vanaf 1977 zijn meen ik in twee categorieën in te delen:

Allereerst goedbedoelde uitwerkingen door technische medewerkers, die de Tech wilden consolideren, het dan nieuwe studenten makkelijker wilden maken, om tot Auditor opgeleid te worden. Deze uitgaven hebben de autoriteit van een BTB, daarom zijn ze beslist waardevol, zolang ze niet LRH-uitgaven tegenspreken. Deze uitgaven werden door het nieuwe management gepromoot, om de indruk te wekken, dat L. Ron Hubbard nog schrijft en ook, om de uitgaven van de tweede categorie daarin te verbergen. Daarbij reken ik de meeste NED-uitgaven, FPRD, Prepchecking.

Ten tweede zijn er kwaadwillige vervalsingen van de Tech, die ons de Brug naar de vrijheid willen onthouden. Hiertoe reken ik het verbod van Dianetics bij Clears, het ter zijde schuiven van Power, Power Plus, R6EW en Clearing Cours, de bewering, dat NED nu echte Clears maakt, de DCSI/CCRD, de omdraaiing van de Brug volgorde van Dianetics en Graden, de afschaffing van de echte OT-levels 4 tot 7, de vier vervalste versies van OT 8 en als laatste, maar niet minste: de RPF.

Een methode van de CoS-Squirrels bestaat daaruit, functionerende LRH-Tech door "nieuwere HCOBs met tegengestelde verklaringen" te vervangen. Hierover heeft Ron zich wel eens uitvoerig uitgesproken en vastgelegd, dat nieuwere Tech geen oudere Tech annuleert. Omdat dit valse gegeven zo weid verspreid is, heb ik grote gedeeltes van deze HCOBs 30. Juni 1970 hier aangehaald.

Als gevolgtrekking roep ik alle Scientologen op, deze voorgelegde gegevens te verifiëren en tot een eigen inschatting te komen, hoe lang Ron controle over zijn commlines kon uitoefenen, om dan tot de functionerende Tech terug te keren, zoals Ron die ons tot aan 1977 achtergelaten heeft. We zouden de oude checksheets van cursussen moeten opgraven en deze cursussen weer in ere herstellen en een False Data Checking op al die valse gegevens verrichten, die sindsdien door de nieuwe machthebbers in de Kerk ingevoerd zijn. Dit is een omvangrijke maar lonende opgave: want we worden met een Tech beloond, die 100% resultaat geeft.

Zo winnen we een Tech, waarmee weer echte Clears en OTs gemaakt kunnen worden.

Andreas Groß