NIEUW BEWIJS - VS-Regering wil Scientologie controleren - David Miscavige als CIA-Mann ontmaskerd

Uit Nederlands Vrije Scientologen
Ga naar: navigatie, zoeken

Freie Scientologen

Dipl.-Ing. Andreas Groß, Küfergasse 7, CH 6315 Oberägeri

FS Richtlijnbrief van 31. December 2007


Kopiëren en verspreiden

Ron heeft het voorzien[1]. Enkelen hebben het vermoed[2]. De meeste kunnen of willen het tot nu toe niet konfronteren[3]. Weinigen hebben het gedocumenteerd en gepubliceerd[4].

De familie Hubbard werd buiten spel gezet[5], de Scientologie-Kerk werd door tegenstanders overgenomen[6], de Brug verdraaid[7], de Tech gekastreerd[8].Auditorencertifikaten werden door de Golden Age of Tech praktisch waardeloos gemaakt, slechts weinigen hebben ze opnieuw behaald, nieuwe Auditoren worden haast meer niet geproduceerd[9]. Van de Scientology Kerk werd een sekte gemaakt: geloven staat boven weten, gehoorzaam staat boven communicatie, methoden in bangmakerij heersen over ARC[10], uit het hoofd leren in plaats van LRH-Studietech, …

Ethiek en PTS-Tech worden misbruikt, om Veldauditoren als Squirrels te vervolgen, verantwoordingsbewuste Scientologen, die hun KSW-Hat dragen als kritisch te diskwalificeren, Big Beings en opinieleiders in Scientologie als „Suppressive Persons“ af te zonderen. Wie heeft niet reeds gerechtvaardigd, dat een goede vriend tot SP verklaard werd en daarmee de vriend in nood in de steek gelaten? Daartoe was men maar al te bereid, om het begrip SP om te definiëren, zo dat deze desondanks op een eenduidige sociale persoonlijkheid toegepast kan worden. Men maakt zich daarmee tot werktuig van het overnameteam, van de CIA, zoals nu ontdekt is (zie beneden).

Miscavige gaat aan steeds meer lijnen voorbij en – hoewel hij amper een technische en administratieve opleiding in Scientologie heeft afgerond – beslist zowaar zelfs tegen de stem van de Snr C/S Int (een Klasse XII), dat mensen met Clear Attestatie snel op de OT-Levels moeten, ook wanneer zij vele graden van de lagere Brug nog missen. Een technisch Zware Misdaad bij al deze cases! In een van de jongste Reports[11] bezwaard zich een voormalige Sea Org lid erover, dat Miscavige de meesten Scientologen uit de bovenste drie niveaus van leiding in Scientologie ontslagen heeft en liever alles alleen doet: de meeste leiders van het RTC zijn ontslagen, zo ook CMO Int en ook de Exec Strata Int, behalve de ED Int. Vroeger zag men bij internationale Video-Events naast David Miscavige ook nog Mark Yager, Mark Ingber, Guillaume Lesevre e.a. leiders. Vele daarvan zijn nu in RPF gezien, waar ze de afvalwaterput schoon moeten maken. In video’s zijn ze niet meer te zien, alleen nog David Miscavige. Hij schijnt ook conform zijn presentatie alles zelf te doen: de wins, die hij presenteert, vinden eenvoudig zo onder zijn regie plaats: de concrete personen, die b.v. de vervalsingen in de LRH-boeken aan het licht hebben gebracht en op een correctie hebben aangedrongen, werden niet geëerd[12].

Velen houden van en vereren David Miscavige. Ik kan het goed begrijpen, want ik behoorde zowaar nog maanden lang na mijn SP-declare ook daartoe. Hij is het stabiele gegeven in Scientologie. Van hem hangt alles af: ten goede en ten kwade. Men hoopt gewoon, dat deze machtspersoon goede bedoelingen heeft, want anders „zitten we in de stront!“[13] – Hij is de beschermer van Standard-Tech, de KSW-chef op aarde. Bij al de ervaren Alter-Is in de Kerk, is hij onze beste vriend, hij is aanspreekbaar en begrijpt ons in onze Reports. – of heb ik hier nu de bok tot tuinman verheven?– Ik heb zelf nog tot in dit jaar getwijfeld: wat als Miscavige slechts misbruikt word en door het overname team zo slim gemanipuleerd is, dat hij het gewoon werkelijk niet merkt en probeert, het beste van de situatie te maken. – dat zou fraai zijn! – maar uiteindelijk kwam een paar dagen geleden de waarheid aan het licht[14]: 2619 CIA-mensen door Ex-Chef van de CIA ontmaskert Robert Trumbull Crowley was een leidinggevende in de CIA tussen 1948 tot midden jaren 80. hij stierf op 8. Okt. 2000 in de VS-hoofdstad Washington.

Gedurende zijn aanstelling bij de CIA werd Crowley Vice-direkteur voor Heimelijke Operaties. hij schreef een boek The New KGB: Engine of Soviet Power wat in 1985 door William Morrow gepubliceerd werd.

1996 – voor een kritieke longkankeroperatie – gaf hij een aantal historische documenten uit zijn omvangrijke collectie persoonlijke akten aan een VS-journalist, met wie hij gewerkt had. Het enige beding voor dit geschenk was, dat niets daarvan voor zijn dood gebruikt of gepubliceerd mocht worden.

In deze grabbelton van historische materialen over de oorsprong en de operaties van de invloedrijke CIA bevond zich een alfabetische lijst[15] met CIA-bronnen in heel de wereld.

Een CIA-bron is geen betaalde agent, maar een individu, die een invloedrijke positie bekleed, zoals een internationale bankier, een medewerker in de massamedia of een wetenschapper, die in de positie kan zijn, de beslissingen binnen zijn bereik te beïnvloeden of de nodige ondersteuning aan officiële CIA-Posten te geven.

Ander materiaal omvatte een aantal geheime operaties van de CIA met betrekking tot, zowel nationale, als ook internationale operaties in het tijdvak 1948 tot 1978.

Zo bevindt er zich b.v. onder de papieren van het Crowley archief een explosieve ondertekend bericht met betrekking tot de achtergrondfeiten van de moord op President John Kennedy en ander materiaal met zulke controversiële thema’s als Operation Phoenix[16], het MK-ULTRA Program[17], Operation Condor[18] and Applepie[19], en zelfs het interne CIA-Budget over de jaren 1996-1997.

In zijn laatste jaren, heeft de peinzende Crowley vaak zijn verlangen geuit, anderen erbij te helpen, de vele geschiedkundige gebeurtenissen te begrijpen, waar hij aan deelgenomen had, en zijn vele vrienden en bewonderaars zijn blij, dat zijn wens nu vervuld wordt.

Joseph Trento heeft het boek "The Secret History of the CIA," uitgebracht, waarin hij de papieren en interviews met Robert Crowley als bron citeert. Prima Publishing[20],

“… Informatie over Müller en zijn ex-Gestapo contacten, die na de oorlog in de VS kwamen, kunnen in de nationale VS archieven gevonden worden. Operation Applepie was een gemeenschappelijke geheime dienst operatie van de Amerikaanse en Britse geheime diensten, om de vroegere leden van de Gestapo en SD (Sicherheitsdienst Reichsführer-SS) te benutten. Om begrijpelijke redenen nog steeds als Top Secret geclassificeerd.“ –citaat uit [4] -door mij vertaald.

Random House, New York, 2001. ISBN 0-7615-2562-9. Mr. Trento schrijft informatief en onderhoudend over verscheidene personen, die in de Crowley stukken vermeld staan.[21]

En precies in deze voor iedereen in te kijken lijst van 2619 CIA-bronnen bevinden zich o.a. deze beide aantekeningen[22]:

 • Jentsch, Heber 6331 Hollywood Blvd., Los Angeles, CA 90028
 • Miscavige, David 6331 Hollywood Blvd., Los Angeles, CA 90028

Men mag nu tegenwerpen, dat daar iets niet klopt, want ten eerste word onze President van de Scientologie-Kerk als Heber Jentzsch geschreven en ten tweede heb ik het volgende D.M.- adres genoteerd: Mr. Captain David Miscavige, Chairman of the Board Religious Technology Center, 1710 Ivar Avenue, Suite 1100, Los Angeles, California 90028, USA. – Maar: zoals ik mij dit jaar op mijn californie reis er van vergewissen kon: het RTC-gebouw staat precies op de hoek Ivar Avenue / Hollywood Boulevard! – dus de identiteit van deze beide ingeschrevenen met de Scientologie-leiders laat zich niet bestrijden.

Men mag nu nog tegenwerpen, dat het bij deze lijst om een onbevestigd gerucht gaat. Maar kan men serieus verwachten, dat de CIA de authenticiteit van deze lijst bevestigt? In plaats daarvan hebben zij geprobeerd, deze te onderdrukken, wat in het internet tijdperk niet meer mogelijk is. Hoeveel meer geloofwaardigheid heeft een CIA-namenlijst nog meer nodig, dan dat zij direct door Vice-directeur van CIA-geheime operaties aan het eind van zijn leven gepubliceerd werd, omdat hij zich wat van zijn zonden wil opbiechten. Noch kan hij daarvoor bestraft worden, noch schiet hij er na zijn dood in materiele zin iets mee op.

Men moet er natuurlijk nog rekening mee houden, dat deze „ontmaskering van CIA-agenten“ doelgerichte desinformatie uit de hoge hoed van de CIA zou kunnen zijn. Maar dat is op grond van de volgende twee redenen echter niet zeer waarschijnlijk:

1. Het gaat hier niet om het noemen van een paar namen, om gericht een bepaalde beweging te manipuleren. Ik zou de ontmaskering van D.M. en Jentzsch als CIA-mensen geen geloof geschonken, wanneer een korte lijst van „CIA-mensen in de leiding van Scientologie“ gepubliceerd werd. De intentie van D.M.-tegenstanders zou te veel opvallen om zoiets te lanceren. Een lijst echter van meer dan tweeenhalfduizend CIA-mensen kan geen gerichte desinformatie meer zijn: daarvoor brengt deze lijst teveel teweeg op zo veel verschillende gebieden. Zo hebben enige Britse agenten tegen de publicatie van hun namen op deze lijst geprotesteerd[23], niet omdat ze niet met de CIA samengewerkt hadden, maar omdat hun loyaliteit aan het Britse MI5 en MI6[24] ter discussie werd gesteld!

2. Het is niet alleen maar de lijst, maar ook verdere complete documenten, die de misdaden van de CIA[25] onthullen. – Deze onthullingen zijn voor de CIA zo pijnlijk, dat het sindsdien tot ingrijpende hervormingen moest komen.

Daardoor kan man uitsluiten, dat deze onthullingen „eigen fabrikaat“ zijn: het is te veel materiaal in een keer. Eerder de levensbiecht van een meer dan 70-jaar oude ex-CIA- leider, die spijt heeft gekregen en vergeving zoekt.

Zodoende kan men er gerust van uit gaan, dat deze lijst valide is. Zij bevat sleutelpersonen uit de meest verscheiden gebieden van het leven, die de CIA onder controle mocht houden en die met de CIA bewust samenwerken. Niet per se op kosten van de CIA, want het is toch veel slimmer, de hulpbronnen van Scientologie zelf voor de bekostiging van het overnameteam te gebruiken. Daartoe werd CST gevestigd, die uiteindelijk de miljarden van Scientologie controleert en zelf door niemand meer gecontroleerd word. Niet eens door de belastingdienst.

Geloof alstublieft echter niet, dat CIA-agenten zulke „Onemanshows“ uitvoeren, zoals de James-Bond-Films suggereren. In werkelijkheid zetten ze zoveel van hun mensen in als nodig is, om een organisatie zoals Scientologie onder controle te krijgen. Ik schat, dat er duizenden CIA medewerkers Scientologie binnengesluisd zijn, om alle belangrijke posten in de Kerk te bezetten en onder controle te brengen. De, tijdens de val van de Muur, mogelijke inzage in de Stasi-documenten liet zien, dat de Stasi desnoods in democratische organisaties (b.v. de DDR-Vredensbeweging) de eenvoudige meerderheid van de actieve leden vertegenwoordigde, om de beweging er onder te houden. Ron attendeerde op deze situatie in zijn lezenswaardige HCOPL 1. Sept. 1969 Contraspionage, alwaar hij een project ter verdediging voorstelde. Natuurlijk wordt deze Policy thans verontachtzaamd, hoewel het nog in OEC-Volume 7 vanaf bladzijde 1033 te vinden is. Bovendien waren er ooit twee goede boeken in de Org-Boekwinkel te kopen, die tamelijk snel weer onderdrukt werden: beiden van Omar Garrison „The hidden Story of Scientology – The first full length presentation of the Case for Scientology by a distinguished writer who is a Non-Scientologist“[26] en „Playing Dirty – The secret war against beliefs“[27] . – Ik vermoed, dat het er in het geval van Scientologie nog een beetje slechter uitziet, dan bij de meerderheid tellende Stasi-Agenten. Met het oog op de explosieve kracht van het OT thema(zie de publicaties over Remote-Viewing, en andere namen voor Exterior met volledige waarneming, met de ex-Scientologen en OTs Ingo Swann[28] en Hal Puthoff[29]) wil natuurlijk iedere Geheime dienst zich met dit thema bemoeien en het niet aan de CIA als exclusieve Tech overlaten. En derhalve zal het er in de Scientologie-Scene (Kerken zoals Free Zone) volledig hetzelfde uitzien, als bij de Neo-Nazi-Scene en de NPD in Duitsland: daar zijn ALLE Sleutelposities door de grote geheime diensten en binnenlandse veiligheidsdiensten, MI6, CIA, FSB[30], Mossad[31] e.a. reeds bezet, zo dat voor „eerlijke, duitse Nazis“ geen plaats meer over is[32]. Dit kwam ten aanzien van het gepoogde NPD-Verbod voor het constitutioneel gerechtshof enige jaren geleden aan het licht en leidde tot het falen van het verzoek om een verbod. Ook nu zijn de politici het erover eens, dat een verzoek om een verbod op Scientologie zou falen en daarom niet geriskeerd zou moeten worden. Om dezelfde redenen? Zou een procedure tot een verbod de omvang van de infiltratie door geheime diensten aan het licht brengen? Dat zou zeker niet in het belang van Scientologie-tegenstanders zijn.

Maar bij de Scientologie-infiltratie gaat het al lang niet meer om het onderdrukken van Scientologie. Dat werd reeds in de 70er jaren zeker gesteld. De internationale geheime diensten willen allen de Psi-Technieken in handen krijgen, de bekwaamheid, met Remote Viewing de tegenstander in de kaart te kijken, de mogelijkheid van telepathische beïnvloeding van mensen, de diverse OT-bekwaamheden. Men wil een vinger in de pap. De OT (oude school uit begin jaren 70) Ingo Swann schrijft in zijn lezenswaardige boeken[33] (deels in het Nederlands verkrijgbaar)[34] over deze bekwaamheden en de explosieve impact voor de geheimdienst klieken, waar hij zelf jarenlang, goed betaald, voor gewerkt had. Hier lopen dan ook de meest verschillende groepen in de Duitse Scientologie elkaar voor de voeten: hier vinden we afgezanten van de duitse psychiatrie[35], Vrijmetselaarij[36], US-Agenten, vertegenwoordigers van de farmacuitische industrie, de CIA (die via Int-Management en bovenal OSA over allen de controle behoud) en last but not least hobby-agenten van Ursula Caberta, waarmee OSA zowel de ene of de andere ontmaskering bieden kan en Caberta „geheime Interna uit de Scientologie hierarchie“ aan de pers kan geven. Tijdens openbare live-televisie optredens over Scientologie ziet men de „Scientologie-tegenstanders uit beide kampen“ (namelijk de Scn-critici & de Kerk-PR-mensen) elkaar de trefwoorden toespelen en vraagt zich af, waarom er niemand is, die Scientologie effectief verdedigt.

Miscavige isoleert zich momenteel zelf, doordat hij als eenzame wolf een spel probeert te spelen („alleen tegen alle“), wat hij niet kan winnen. Wanneer hij alle machtpersonen op RTC, CMO Int en Int Managementlijnen met inbegrip van de meeste Klasse XII Auditoren[37] degradeert en niet meer laat meespelen, zal er alleen nog maar het spel zijn, hem te krijgen. Maar misschien is ook zijn plan om aan het „welverdiende rentenieren“ te beginnen: hij word door CMO Int & Co uit de macht ontzet en er uit gegooid, kan met zijn bijeen gegrabbelde miljoenen zijn oude dag vieren en de „goedgelovige Scientologie-leden“ vertrouwen het nieuwe management, wat met de aan het licht gekomen corruptie korte metten maakt. Daarmee bestaat een plan B voor het unausweichlichen geval, dat iemand de reeds gepubliceerde CIA-connectie van Miscavige en Jentzsch ook onder Scientologen bekent maakt: men „offert“ D.M. (die goed voorzien van zijn oude dag kan gaan genieten) en presenteert een „Revolutie“, die niets verandert, als niet eerst de technische veranderingen en de gevestigde administratieve structuren (RTC, CMO Int, Snr C/S Int etc. alles niet per LRH!) gecorrigeerd worden.

We beleven dus een opwindend nieuw jaar 2008: „Revolutie tegen David Miscavige en dan?“

Ik heb jarenlang onderzoek gedaan en ontdekt, dat de Brug en de Tech begin 70er jaren nog functioneerde: tot het moment dat Ron nog zonder twijfel in leven was. Deze Tech is in de oude Rode Volumes uit de 70er jaren volledig geopenbaard en kan door iedere Auditor makkelijk gerehabiliteerd worden. KSW is de verantwoording van ieder individu en ieder individu kan er zijn voordeel uithalen.

Deze FSB bevat misschien een donkere kijk op de realiteit: een hoeveelheid aan onderdrukking, die we niet gewend zijn te confronteren. Maar denk er alstublieft aan, dat de grote meerderheid van de mensheid onder dezelfde onderdrukking heeft te lijden: ze sterven door honger, in niet te overziene oorlogssituaties en lijden aan desinformatie en ideologieën, die een derde partij verspreidt, om conflicten te veroorzaken. Men hoeft daarom niet met Scientologie te doen te hebben, om met de kwalijkste onderdrukking geconfronteerd te zijn, maar men moet met Scientologie te doen hebben, om deze onderdrukking eerst eens voor jezelf en dan voor de wereld te handhaven: mocht dit thema je overweldigen: er is hoop. Ron zegt: de SPs kunnen alleen restimuleren. En deze restimulatie kan men uitkeyen of zelfs wegvagen: met een Dianetics-PTS-RD: wanneer de ketens gewist zijn, vergaat het u zoals ons: wij kunnen over de bemoeienissen van de CIA lachen en verheugen ons over de tegenbeweging. In het ergste geval kunnen ze ons neerslaan, maar wij zijn mannetjes die weer op staan!

Het maatschappelijke schilderwerk laat onze omstandigheden er aardig uitzien: brood en spelen maken de omstandigheden voor een moment dragelijk. maar daarna lacht de alomtegenwoordige onderdrukking ons weer in ons gezicht uit. Vroeger of later zullen we het afdoende moeten handhaven. Waarom dan niet direct? – en kijk om je heen: overal zijn mensen actief, de onderdrukkers het vuur aan de schenen te leggen: de CIA, de bankiers, de superrijken, de oorlogzuchtigen en Bushs, de Rotschilds en Rockefellers. – David Miscavige is een heel klein nummer. Een kleine ontvanger van bevelen, een mini-Napoleon. Zonder zijn bodyguards waagt hij zich niet onder Scientologen. Teveel Motivatorhonger.

Wat kan jij dan doen: informeer jezelf eerst eens uitvoerig over de veranderingen in de Tech sinds de 70er jaren en rehabiliteer daarmee je studie tot nu toe. Pas dan het geleerde toe: want een Scientoloog verbetert zijn Dynamieken door toepassing van de Tech. En maak onbevreesd de feiten van de overname algemeen bekend. Het CST schijnt alleen maar in het bezit van de Copyrights te zijn: daadwerkelijk zijn deze in 1978 met de ontbinding van HASI volgens VS-Recht in Public Domain overgegaan. Vandaar de juridische knevel, waarmee CST/RTC de kerken en Scientologen willen ringeloren slechts kunen dreigen, zijn als de schatten bij de visvangst op het Tanganyikameer.

De kerken kunnen te allen tijde makkelijk RTC en CST van zich afzetten. Hun heerschappij is slechts en facsimile, geen werkelijke macht! Zeven volle jaren levering van Auditing en Training (zonder RTC-Licentie) door de Freien Scientologen kon ongehinderd door aanklachten en aanvallen van de kant van RTC in meerdere landen plaatsvinden. Wat wij kunnen, kunnen anderen ook. Individuele veldauditoren net zo goed als hele Orgs: de staffmembers en Execs stichten gewoon een nieuwe Scientologie-vereniging, zonder onderwerping aan RTC en moederkerk (zoiets was er in Ron’s tijden helemaal niet – bekijk maar eens de eerste statuten van de Duitse Orgs, die waren nog vrij en onafhankelijk!). Met deze statuten maakt u nieuwe huurovereenkomsten met de pandeigenaren en kunt u in hetzelfde gebouw verder werken. Of u zoekt een nieuw gebouw. De materialen kunnen grotendeels verder gebruikt worden of bij eBay gekocht worden. Ook wanneer de oude materialen niet zo mooi glanzen als de nieuwe, maar ze zijn nog origineel van LRH! En alleen dat telt.

Een gelukkig nieuw jaar!

Andreas Groß

Voor de Freien Scientologen


P.S.

Onder het volgende webadres kan iedereen de hier geciteerde brieven van mij downloaden en nalezen: [5]


References

 1. Zie het uitvoerige citaat in FSB 20071227 Ron’s voorspelling inzake de overname van de Scientology Kerk
 2. Hier stelt Veritas vermoedens aan de orde over het motief van de overname van de CoS door de VS-Regering en richt onze aandacht opde grootschalige CIA-interesse in OT en Scientologie op: http://www.sc-i-r-sology.pair.com/veritas/cst/cst-cia.htm -Geen slechte tip, zoals nu gebleken is. Zie verder hieronder.
 3. De meesten ondersteunen de Mainstream, gaan mee met de stroom, willen uit angst niet opvallen, houden in ieder geval hun mond en steunen daarmee het gezag. Dat geldt helaas ook voor de scientologen, uit angst de Brug te verliezen, kijken zij mede toe, hoe de Brug verloren gaat. In plaats van Reports te schrijven, anderen wakker te maken, de KSW-Hat te dragen, hopen ze op betere tijden en laten daarmee afweten een Exchange te geven voor hun vrijheid en Brug: „Voortdurende waakzaamheid en de bereidheid terug te slaan.“
 4. Zie de Engelse website http://sc-i-r-s-ology.pair.com – die de overname van Scientology door de leiding gevende krachten van de VS-Belastingdienst gedetailleerd beschrijft en buiten kijf gedocumenteerd heeft.
 5. LRH verloor sinds December 1972 de controle over zijn heruitgavenlijnen, zie mijn artikel „Sinds wanneer is de vervalsing van de LRH-Tech werkelijk begonnen?“ op het internet. – Zijn voorbestemde opvolger, Klasse XII en zoon Quentin Hubbard werd in November 1976 vermoord en zijn vrouw Mary Sue Hubbard (Hoedster van Scientologie, Cheffin van het Guardian Office) sinds 1977 in familiehechtenis genomen.
 6. De gehele struktuur van de Kerk werd sinds het einde van de jaren zeventig sterk gehierarchiseerd, zo dat het voormalige Scientologie-netwerk nu vanuit een plek gecontroleerd kan worden: door het regeringsgedomineerde CST (ook bekent onder het pseudoniem „L. Ron Hubbard Library“). Duizenden Oldtimers, internationale kaderleden, Top-Auditoren, die tegen de verandering van de Tech opponeerden werden tot SPs verklaard, waardoor werd verhinderd, dat de „goedgelovige leden“ bij hen zouden informeren, wat er eigenlijk gebeurd was.
 7. Zie FSB 20020118R Brugveranderingen sinds 1977
 8. Zie de rest van mijn publicaties sinds begin van dit millennium op mijn website http://www.freiescientologen.de, en in het bijzonder de FSBs:[1]
 9. Zie FSB 20070824 Suppressie van Klasse VIII -symptoom van overheidscontrole.doc
 10. Vergelijk uw ervaringen in de omgang van Sea Org Members en ook stafleden met hun publics met kolom Y in het boek “Wetenschap van het voortbestaan”: „Methode in omgang met anderen“. Dan weet u, wie hier de baas in huis is.
 11. Het Sea-Org-knowledge report werd afgedrukt in de Januari 2008-uitgave van het IFA-Magazine „Free Theta“, verkrijgbaar op http://www.goldcenturypress.com. De IFA vindt men op http://internationalfreezone.net
 12. Waaronder een schare onafhankelijke Scientologen, e.a. Ook ik op mijn website en in de FSBs.
 13. Zo lijkt het maar. Daadwerkelijk is het natuurlijk niet zo.
 14. Door een publicatie van een nieuw artikel op het Internet van een „Churchie in Good Standing“: Michel Snoeck/NL: [2]
 15. Ene Gregory Douglas heeft de Crowley-stukken als eerste gepubliceerd: http://www.crow96.20m.com/
 16. Operation Phoenix -Operation voor het identificeren en bestrijden van het communistische bestuurskader van de FNL („Viet Cong“) gedurende de Vietnamoorlog midden 60er jaren, die volgens VS-amerikaanse opgaven 6.000, en volgens zuidvietnamese bronnen aan 20.000 mensen het leven kostte en waarbij het tot ettelijke schendingen van de mensenrechten kwam.
 17. MKULTRA -Programma voor Mindcontroll van 1953 tot in de 70er jaren.
 18. Operatie Condor was een multinationale operatie van rechtsgeoriënteerde militaire dictaturen in Zuid-Amerika tot gemeenschappelijke vervolging en moord op politieke tegenstanders, die door de CIA technisch en logististiek alsook door scholing ondersteund werd.
 19. “… Informatie over Müller en zijn ex-Gestapo contacten, die na de oorlog in de VS kwamen, kunnen in de nationale VS archieven gevonden worden. Operation Applepie was een gemeenschappelijke geheime dienst operatie van de Amerikaanse en Britse geheime diensten, om de vroegere leden van de Gestapo en SD (Sicherheitsdienst Reichsführer-SS) te benutten. Om begrijpelijke redenen nog steeds als Top Secret geclassificeerd.“ –citaat uit [3] -door mij vertaald.
 20. http://www.primaforum.com/
 21. Deze tekst vanaf het tussenkopje tot hier is mijn vrijzinnige Duitse vertaling* van een uittreksel van de webseite http://cryptome.org/cia-2619.htm en zou de precieze herkomst van de hier gebruikte gegevens moeten aantonen. *Voor de vertaling naar het Nederlands natuurlijk!(noot vertaler).
 22. Ik heb de lijst nog niet verder doorgelezen, misschien bevinden er zich nog meerdere „Scientologen“ op: hier valt wellicht nog wat te ontdekken!
 23. Zie http://cryptome.org/cia-2619-rc.htm
 24. MI5 & MI6 zijn de Britse binnen-en buitenlandse geheime diensten.
 25. Zie de boven vermelde moord op President John Kennedy, Operation Phoenix, MK-ULTRA, Operation Condor and Applepie.
 26. 1st VS-Editie Augustus 1974, ISBN 0-8065-0440-4, Citadel Press. N.J.
 27. Uitgeverij Ralston Pilot, Inc. – Los Angeles. ISBN 0-931116-04-X. Dit boek beschrijft meerdere infiltraties in Scientologie door VS-Agenten, die aan het licht gebracht konden worden.
 28. Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Ingo_Swann
 29. Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Hal_Puthoff
 30. De Russische KGB-opvolger: Federal Security Service of the Russian Federation (FSB)
 31. Agressieve Israëlische geheimedienst. Deze is ook in het bijzonder bij de CIA geïnfiltreerd.
 32. De interesse van de geheime diensten van diverse landen in de Duitse neonazi’s bestaat er vooral uit, om bij behoefte aan nieuw opleven aan agressieve antisemitische of nationalistische activiteiten een aanleiding te geven, om daarmee Duitsland in de internationale publieke opinie als vijand actueel te houden en daarmee te kunnen onderdrukken. Zo worden b.v. telkens weer van de Duitse Staat en van Duitse ondernemingen wiedergutmachungen aan de Joden afgedwongen. Een lucratief spelletje.
 33. Zo b.v. in pocketboek-romanvorm „Star-Fire“ (helaas slechts in het Engels en alleen tweedehands verkrijgbaar) de geschiedenis van een OT, die in het Remote-Viewing programma van de CIA verwikkeld was en dan aanzet geeft tot een privé oorlog tegen de militairen van de wereld.
 34. zo b.v. boeken, die iemand helpen om te leren, zelf exterior waar te nemen. Ook al wordt het hier niet met name wordt genoemd, brengt hij de valse (para-)psychologische concepten aan het licht en stelt er de correcte Scientologische concepten tegenover, waarmee het functioneert.
 35. Die willen bovenal de activititen van CCHR onder controle houden. Zeer succesvol, ben ik van mening: de uit IAS-donaties gefinancierde uitstekende antipsychiatrische CCHR-brochures blijven in de kleinste circuits in reusachtige oplagen, om de sponsors het gevoel te geven, dat er iets met hun geld gedaan word. Wat vaak niet opgemerkt wordt, is dat deze brochures nauwelijks verspreidt worden. Je kan er haast geen een krijgen. Een krachtige slag tegen de psychiatrie zou een publicatie op het internet van deze brochure zijn geweest. Maar kijk zelf maar onder http://www.kvpm.de/ en volg de link naar de informatie brochures. U belandt bij http://www.oeffentliche-warnung.de/html/downloads.html en deze links functioneren niet. Dit werd een jaar lang door een KVPM-medewerker gerapporteerd en het werd ondanks keiharde TR3 van zijn kant tot aan vandaag niet gecorrigeerd. Hoewel hij zelfs dreigde daarom af te treden. Zo wordt men belazerd: pseudo-aktiviteiten: het lijkt zo, alsof er aktief iets gebeurd, wat dan echter totaal niet gebeurt. Het was zelfs na een jaar niet mogelijk.
 36. Die meestal als Publics door hun intriges in Scientologie boven alles hun zakken vullen: ze bedriegen met operaties in het bedrijfsleven op drieste wijze goedgelovige Scientologen en zijn door het kerkelijke verbod, Scientologen voor het Gerecht te dagen, prima voor vervolging en compensatie beschermt.
 37. Zie de lijst van alle Klasse XIIs op de website van de Class XII Pierre Ethier, waar hij aantoont, hoe zij bijna allen buiten spel zijn gezet: http://www.upperbridge.org/